Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Αναστολή της απόφασης του πρωτοδικείου για το "χαράτσι" ζητά ο Στουρνάρας από τον Άρειο Πάγο

Την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, θα συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η αίτηση του ελληνικού Δημοσίου, που θα εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της πρωτόδικης απόφασης που απαγορεύει στη ΔΕΗ να εισπράττει το «χαράτσι».
Θυμίζουμε ότι με την πρωτόδικη απόφαση που εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και την αναστολή της οποίας ζητεί τώρα το υπουργείο Οικονομικών είχε κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Επίσης, με την ίδια απόφαση η ΔΕΗ υποχρεώνεται να δέχεται μόνο το αντίτιμο για την κατανάλωση ρεύματος και να μην ενσωματώνει τους λογαριασμούς το τέλος ακινήτων.
Το Δημόσιο θα επικαλεστεί λόγους δημόσιου συμφέροντος, ζητώντας την προσωρινή αναστολή της επίμαχης πρωτόδικης απόφασης μέχρι οι αρεοπαγίτες να εκδώσουν απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης που επίσης έχει καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών.
Στην αίτηση αναστολής υποστηρίζεται ότι η εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στα έννομα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου. Και αυτό, γιατί θα υπάρξει απόλυτη αδυναμία να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το υπόλοιπο ειδικό τέλος ακινήτων για το 2012, παρά το ότι λόγοι δημόσιου συμφέροντος το επιβάλλουν.
Αυτή, όμως, η αδυναμία είσπραξης έχει ως συνέπεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δημοσίου πάντα, να υπάρξει: 1) απώλεια δημόσιων εσόδων πάνω από 1.000.000.000 ευρώ, 2) ελλειμματικός προϋπολογισμός και 3) αδυναμία εκπλήρωσης των δημοσίου συμφέροντος σκοπών του ελληνικού κράτους.
Απ' όλα αυτά, υπογραμμίζει το Δημόσιο, υπάρχει προφανής κίνδυνος ανεπανόρθωτης ή αλλιώς δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης του ελληνικού Δημοσίου.
Η βλάβη αυτή ανάγεται στο ότι η εξεύρεση ισοδύναμου χρηματικού ποσού προς το μη εισπραχθέν ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων από άλλες πηγές με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Τέλος, η ημερομηνία συζήτησης στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης του Δημοσίου κατά της ίδιας πρωτόδικης απόφασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: