Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Δεν υποχωρεί η κυβέρνηση: Μισθοί δημοσίου στους υπαλλήλους της Βουλής

Επανέρχεται δριμύτερη η κυβέρνηση στο θέμα των μισθών των υπαλλήλων της Βουλής, μετά και το μήνυμα που είχε στείλει ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες όπου είχε πει: «Εκβιασμούς δεν δεχόμαστε εγώ και η κυβέρνησή μου. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων, όλοι την ίδια ακριβώς μεταχείριση. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι αμετάκλητη».
Έτσι, μετά τις γιορτές οι μισθοί και τα άλλα μισθολογικά δεδομένα των υπαλλήλων της
Βουλής εναρμονίζονται με αυτά των υπαλλήλων που υπηρετούν στο υπουργείο Οικονομικών.
Η κυβέρνηση προχωρά στο σχεδιασμό της, όπως είχε ζητήσει ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς δε μπορεί να υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων στο δημόσιο. Επίσης, δε μπορεί να εκβιάζεται ένα ολόκληρο κράτος από απειλές, όπως ότι θα μπλοκάρουν νομοσχέδια.
Η ανακοίνωση της γενικής γραμματείας της κυβέρνησης έχει ως εξής:
«Σχετικά με το θέμα της μισθολογικής εναρμόνισης των υπαλλήλων της Βουλής, η κυβέρνηση, αμέσως μετά τις γιορτές θα εντάξει στο φορολογικό νομοσχέδιο τροπολογία με το ακόλουθο περιεχόμενο: Μισθολογικό καθεστώς υπαλλήλων Βουλής.
»Από 01.01.2013 οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων της Βουλής εξομοιώνονται με τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
»Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η πραγματοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους, δεν μπορεί, δε, να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)».
http://www.antinews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: