Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να εντάξει στο πόθεν έσχες την πρώτη κατοικία


Η απαλλαγή της αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας από το πόθεν έσχες βρίσκεται στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται πως η εφαρμογή του πόθεν έσχες για αγορά ή ανέγερση ακινήτων έχει ανασταλεί από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 με προοπτική να επανέλθει από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η απαλλαγή από το πόθεν έσχες σημαίνει στην πράξη ότι δεν απαιτείται από τον φορολογούμενο η δικαιολόγηση των χρημάτων. Για να δικαιούται κάποιος της απαλλαγής όσον αφορά την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
-Να αφορά ακίνητο μέχρι 120 τ.μ. και αξίας 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση που υπερβαίνει έναν από τους δύο ή και τους δύο όρους, θα εμπίπτει στο πόθεν έσχες για την αναλογία του ποσού που είναι μεγαλύτερης αξίας (είτε όσο υπερβαίνει τις 200.000 ή την αναλογία της αξίας στα 120 τ.μ.)
-Η αγορά να γίνεται από ενήλικο που έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα να περιλαμβάνει δικαίωμα πλήρους κυριότητας και όχι ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.
-Συγγενικά του πρόσωπα όπως σύζυγος και παιδιά να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας σε άλλες κατοικίες των οποίων το άθροισμα ξεπερνάει τα 70 τ.μ. (προσαυξημένο κατά 20 τ.μ. για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 25 τ.μ. για τα υπόλοιπα)
Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως για να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο η εφορία θα πρέπει για κάθε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποιείται από την 1 Ιανουαρίου 2013 να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την προέλευση των κεφαλαίων που διατέθηκαν.
Έτσι, σχεδιάζεται η επαναφορά του πόθεν έσχες για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων μέσα στο 2013, προκειμένου να εφαρμοστούν και οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν την καθιέρωση του περιουσιολογίου και τη διενέργεια ελέγχων στις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης του έτους 2013, τις οποίες θα δηλώσουν όλοι οι φορολογούμενοι το 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: