Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Πιστοποίηση πασοκικής γνησιότητας

Αφότου κατέβηκε από το τρένο, ο Ανδρέας ο Λοβέρδος έχει πετύχει κάτι διόλου ευκαταφρόνητο: έχει δημιουργήσει ένα πρόπλασμα κόμματος, του οποίου το ακρωνύμιο είναι στο είδος του ό,τι πιο ηλίθιο έχει ακουστεί στα χρόνια από τη μεταπολίτευση και ύστερα. ΡΙΚΚΣΥ, παρακαλώ, προφανώς επειδή κάνει συνήχηση με τη ρήξη.
Ομως, το πρόβλημα έγκειται στην αντίθεση της φωνητικής μορφής με την οπτική: επειδή
ακριβώς η συνήχηση με τη λέξη «ρήξη» είναι απόλυτη, οπτικά το ακρωνύμιο βγάζει μάτι σαν τερατώδης ανορθογραφία. Από μια άλλη πλευρά, βέβαια, αυτό μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα για τη λοβέρδειο ΡΙΚΚΣΥ, υπό την έννοια ότι η ανορθογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως πιστοποίηση πασοκικής γνησιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: