Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Στο ναδίρ οι παροχές των ανέργων στην Ελλάδα

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που έδωσε ο Επιτροπος Απασχόλησης και των Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Andor, μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντή, για το ζήτημα των επιδοτούμενων ανέργων.
Συμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε για τα επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν σε Ισπανία και Γερμανία προκύπτει ότι ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανέργων που λαμβάνουν επίδομα είναι μόλις 14,7%, στην Ισπανία φτάνει το 58,68% και στη Γερμανία, (που έχει ελάχιστη ανεργία) το 28,4%.
Επιπλέον στην Ελλάδα για να δικαιούται ένας άνεργος επιδόματος πρέπει να έχει εργαστεί 200 ημέρες για διάστημα δύο χρόνων, και αυτό υπό προϋποθέσεις,ενώ στην Ισπανία ένας άνεργος λαμβάνει το επίδομα αν έχει 360 ημέρες εργασίας που συγκέντρωσε σε διάστημα ακόμα και έξι χρόνια πριν την ανεργία του.
Ταυτόχρονα ενώ στην Ελλάδα το επίδομα χορηγείται το πολύ για ένα χρόνο, στην Ισπανία διαρκεί για διάστημα έως και δύο χρόνια και στη Γερμανία δίδεται πρακτικά επ΄ αόριστον, αφού με το πέρας των 12 μηνών, συνεχίζεται με τη μορφή «βασικού εισοδήματος»
Στην Ελλάδα το επίδομα ανεργίας είναι 360€, ανεξάρτητα από το μισθό που είχε ο άνεργος, ενώ στην Ισπανία και στην Γερμανία συνδέεται με το μισθό του ανέργου όσο αυτός εργαζόταν. Συγκεκριμένα ο Ισπανός άνεργος λαμβάνει το 50-70% του «μισθού αναφοράς» ενώ ο Γερμανός το 60%.
Τέλος, η μείωση των επιδοτούμενων ανέργων παράλληλα με τη δραματική αύξηση της ανεργίας οφείλεται στο γεγονός ότι:«αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι», «αποκλείονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας», «αποκλείονται άτομα με βραχεία προηγούμενη προϋπηρεσία», αλλά και ότι το επίδομα ανεργίας δίδεται για διάστημα έως 12 μήνες, το οποίο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. χαρακτηρίζει ως «βραχείας διάρκειας παροχή».
alterthess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: