Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Συνήγορος του Πολίτη: Στοπ στις έκτακτες εισφορές

«Σήμα κινδύνου» για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες «εκπέμπει» ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή τις αναφορές που καθημερινά λαμβάνει από πολίτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, πλέον, στις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ειδικότερα, η ανεξάρτητη αρχή με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών, ζητά κατανομή των φορολογικών βαρών στους Έλληνες πολίτες ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις, επισημαίνοντας πως οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις πλήττουν εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί με το συνήθη φόρο εισοδήματος, και υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες ευπαθών ομάδων πολιτών.
Η ανεξάρτητη αρχή λέει «όχι» σε έκτακτες εισφορές επικαλούμενη αναφορές πολιτών που απευθύνονται σε αυτή και προειδοποιεί ότι από τα φορολογικά μέτρα «δεν πρέπει να θιγεί ο πυρήνας δικαιωμάτων των πολιτών, όπως της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικότητας».
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Συνήγορος του Πολίτη: «Τα έκτακτα φορολογικά μέτρα, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών πρόσωπων, η έκτακτη εισφορά αντικειμενικών δαπανών και το τέλος επιτηδεύματος πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες πολιτών. Ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένα (αποπληρώνουν ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό δάνειο) εν μέσω συνεχόμενης μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος (μείωση αποδοχών – κύκλου εργασιών και αύξηση εμμέσων φόρων)».
Η ανεξάρτητη αρχή, επισημαίνει πως «οι πολίτες αδυνατούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στα φορολογικά βάρη, ορισμένοι μάλιστα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα βιοπορισμού. Έτσι το ύψος των έκτακτων φόρων εμφανίζεται, τις περισσότερες φορές δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των φορολογουμένων, οι οποίοι ενδέχεται να εκποιήσουν ιδιοκτησία ή να λάβουν πρόσθετα δάνεια, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης υπάρχει κίνδυνος επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση ακίνητης περιουσίας τους. Πολύ περισσότερο την περίοδο της οικονομικής κρίσης που πλήττει άνισα τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, έχει σημασία η εξέταση των μέτρων αυτών υπό το πρίσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας».
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί, τέλος, «ότι από τη διαδοχική φορολογική επιβάρυνση, τόσο σε επίπεδο άμεσης φορολογίας (φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές και τέλη, φορολογία ακινήτων) όσο και σε επίπεδο έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α. και ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών, καπνών κλπ) δεν πρέπει να θιγεί ο πυρήνας δικαιωμάτων των πολιτών, όπως της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: