Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Η Μακεδονία είναι Ελληνική!

Προς ανθέλληνες και προδότες, Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική!
Η Στήλη σκοπό είχε την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών , σε θέματα φιλοσοφικά , Ελληνικά , με η χωρίς δυσκολόπεπτες έννοιες. Τα γεγονότα που είτε απειλούν την Ελ-Λάδα , είτε της προκαθορίζουν την καθημερινότητα , και την υποδούλωση των πολιτών της , πολιτών του Κόσμου , Αξιών , Επιστημών , Ιστορίας , Τεχνών , εξύψωσης ανθρώπου σε Θεότητα , είναι τόσο γρήγορα ,δυναμικά , ψυχοβλαπτικά , που αναγκάζουν την στήλη να ασχολείται , ίσως μέ την προστασία ,όχι του φωτός , αλλά των Ανθρώπων όντων , και τη διαδικασίας φραγής της γνώσης του καλού και του ποιό καλού.
Όλοι οι συνεργάτες και παραλήπτες της Ενημέρωσης που επικοινωνούν γραπτώς μαζί μας , παρακαλούνται να το πράττουν Μόνον στην Ελληνικήν , εάν δε είναι αναφορά στην αλλοδαπή , τότε και μόνον τότε επιτρέπονται οι Ξένοι Χαρακτήρες.
Θα αποκλείονται όμως όσα είναι Ύβρις προς την Ελληνική ομιλία και γραφή ήτοι τα γραφόμενα μέν, με ελληνικές λέξεις αλλά με διάφορα σύμβολα και χαρακτήρες που δεν εκφράζουν Έλληνες , ήτοι Γκρίκλις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: