Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Σαρώνουν κράτος, μισθούς και συντάξεις

Εάν πιστεύετε ότι τα μέτρα των 11,5 δισ. «κλείδωσαν» και η τρόικα πήγε διακοπές, ώστε επι­στρέφοντας να ακούσει την «εξειδίκευσή» τους από τους κυβερνήτες της Ελλάδας, κάνετε λάθος.
♦ Πρώτον, τα μέτρα δεν έχουν κλειδώ­σει.
♦ Δεύτερον, όσα συμφωνήθηκαν απέ­χουν πολύ στην αριθμητική της από­δοσης: η τρόικα τα κοστολογεί περίπου στο ήμισυ της εκτίμησης του επιτελεί­ου του Στουρνάρα.
♦ Τρίτον, σε λίγο θα πρέπει να έρθουν νέα μέτρα για να καλύψουν την αστο­χία των παλαιότερων...
Τα πράγματα είναι τόσο απλά, όσο και τρομακτικά: Σε μερικές εβδομάδες θα υποχρεωθούμε σε νέο μαχαίρι, που αυτήν τη φορά θα κόψει όλα αυτά για τα οποία (υποτίθεται ότι) δίνεται μάχη σήμερα και ακόμη περισσότερα. Με δυο λόγια, δεν θα υπάρξει έλεος. Ας δούμε γιατί:
Όπως ανακοίνωσε ο Στουρνάρας, από τα 11,5 δισ. βρέθηκαν τα 7-8. Άρα λείπουν 3,5 με 4,5 δισ. Ο υπουργός δεν είπε ψέματα. Με τη διαφορά ότι βλέπει τα νούμερα με τα δικά του γυαλιά. Στην τρόικα τα 7 δισ. δεν τα βλέπουν για... περισσότερα από 5. Δηλαδή πιστεύουν ότι ένα μέρος είτε δεν θα εφαρμοστεί είτεη εφαρμογή τους θα έχει χαμηλό­τερη απόδοση. Γι’ αυτό στο τέλος του μήνα θα ζητήσουν να εφαρμοστούν με ακόμη σκληρότερο τρόπο αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Το κακό είναι ότι ούτε αυτό αρκεί. Τον Σεπτέμβριο (μόλις κλειδώσουν τα 11,5 δισ.) θα προκύψει... όλως αιφνιδί­ως ότι θα χρειαστούν άλλα 3 δισ. ευρώ από τις εφαρμοστικές διατάξεις για το 2012, όπως για τοενιαίο μισθολόγιο και τις περικοπές στις συντάξεις. Την ίδια ώρα, η άγρια ύφεση (7%) όχι μό­νο φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια, διευρύνει τις αποκλίσεις μειώνοντας τις προβλέψεις για έσοδα καιαυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες. Δηλαδή «αυγατίζει» το έλλειμμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι για την κάλυ­ψη του μνημονιακού στόχου των 14 δισ. (του Μαρτίου, για τη διετία 2012-14) σχεδιάστηκε πως μόνο 2,5 δισ. θα προέλθουν από την πάταξη της φορο­διαφυγής (τα υπόλοιπα είναι τα μόνιμα των 11,5) καθώς η τρόικα δεν πιστεύει πια ότι ο ελληνικός μηχανισμός μπορεί να φέρει σύντομα αποτελέσματα.
Πριν από μήνες η ελληνική πλευρά έπειθε την τρόικα πως τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή θα ήταν μεγαλύτερα, αποφεύγοντας τις πολιτικά επώδυνες περικοπές στην κοινωνική ζώνη. Όμως, δεν τους πιστεύουν πια.Έτσι το ψαλί­δι θα πέσει κατευθείαν στον κεντρικό κορβανά του κράτους.
Τα γνωστά μέτρα
Στο ψητό τώρα. Το πακέτο των 11,5 δισ., με βάση τις κυβερνητικές διαρρο­ές, περιλαμβάνει:
♦ Περικοπές 25% - 30% στο εφάπαξ.
♦ Μείωση των κύριων συντάξεων κατά 10% από τα 1.500 ευρώ και πάνω.
♦ Πλαφόν 2.500 ευρώ στις κύριες συ­ντάξεις.
♦ Μείωση έως και 35% στους μισθούς των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ.
♦ Τέλος στις ανανεώσεις συμβάσεων εκτός από λίγες περιπτώσεις.
♦ Επανεξέταση του ΕΚΑΣ.
Τα άγνωστα μέτρα
Αυτά που δεν περιλαμβάνουν οι δι­αρροές, αλλά θεωρούνται βέβαια, προβλέπουν:
♦ Αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συ­νταξιοδότησης από τα 65 στα 66 έτη (με πιθανή αύξηση στα 67 από το 2015).
♦ Ακόμη χαμηλότερο πλαφόν στις συ­ντάξεις, που πιθανόν να αφορά το σύ­νολο κύριων και επικουρικών συντάξεων και εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μετα­ξύ 2.100-2.500 ευρώ.
♦ Κατάργηση 13ης και 14ης επικουρι­κής σύνταξης.
♦ Καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρί­ων για τη χορήγηση των 89 κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.
♦ Αναδρομική ισχύ της επέκτασης του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ.
♦ Καταργήσεις και συγχωνεύσεις ορ­γανισμών του Δημοσίου.
♦ «Ψαλίδι» στις επιχορηγήσεις προς δη­μόσιους οργανισμούς και ΟΤΑ, κατάργη­ση εκατοντάδων δημοτικών επιχειρήσε­ων και αυξήσεις δημοτικών τελών.
♦ «Πάγωμα» των μισθολογικών ωρι­μάνσεων στο Δημόσιο.
♦ Αύξηση της συμμετοχής των ασφα­λισμένων για ιατροφαρμακευτική πε­ρίθαλψη.
♦ Μείωση της φαρμακευτικής δαπά­νης αυξάνοντας τη χρήση γενόσημων φαρμάκων.
♦ Αύξηση ωρών διδασκαλίας των εκ­παιδευτικών, ώστε να περιοριστούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.
♦ Κλείσιμο ΤΕΙ και συγχώνευσή τους με ΑΕΙ, αλλά και επιβολή διδάκτρων στους «αιώνιους» φοιτητές.
♦ Κλείσιμο και συγχώνευση νοσοκο­μείων.
Τυφώνας απολύσεων
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πακέτο αυτό οδηγεί σε εξαθλίωση τους συνταξιού­χους και στο όριο της επιβίωσης τους μισθω­τούς. Κυρίως, όμως, σημαίνει νέες (και πάρα πολλές) απολύσεις σε ΔΕΚΟ, νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Αν πιστεύετε ότι θα έρθει μια «άλλου τύπου» εφεδρεία, απλώς απατάσθε.
Ο σχεδιασμός που υπάρχει μπροστά μας οδηγεί από τον έναν εφιάλτη στον άλλον.
Η εφαρμογή των μέτρων θα σημάνει αυτο­μάτως την απόλυση όλων των εργαζομένων συμβασιούχων αορίστου χρόνου στο Δημό­σιο. Δηλαδή ανθρώπων που, ως γνωστόν, πραγματικά εργάζονται και η εργασία τους είναι συνδεδεμένη με την απόδοσή τους. Επιστημονικό, ιατρικό και πανεπιστημιακό προσωπικό, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ θα βρε­θούν στους δρόμους, ενώ τα ιδρύματα από τα οποία θα απομακρυνθούν δενθα μπο­ρούν πλέον να λειτουργήσουν. Έτσι, μπορεί να κλείσουν και αυτά, για να μην υπολει­τουργούν.
Οι συντάξεις θα εξαϋλωθούν μαζί με τους συνταξιούχους. Παράλληλα, η δημόσια ιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη θα επιστρέψει πολλές δεκαετίες πίσω, αν όχι με την απόλυ­ση του προσωπικού, κυρίως με τιςελλείψεις στα φάρμακα και το κλείσιμο των νοσοκομεί­ων. Το ακραίο – αλλά πολύ πιθανό – σενάριο προβλέπει λουκέτο ακόμη και σε 50 νοσοκο­μεία σε όλη την Ελλάδα!
topontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια: