Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Ποιος Έλγιν και πράσινα άλογα.

Η Επίσημη εφημερίδα των ΑΕροψεκασμών αποκαλύπτει ΤΟ σχέδιο !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: