Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Αυξήθηκε το έλλειμμα στο εξάμηνο

Στα 303,527 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο το χρέος της κεντρικής διοίκησης, από 280,292 δισ. ευρώ, στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες σημειώθηκε αύξηση κατά 23 δισ. ευρώ περίπου.
Όσο αφορά τη σύνθεση του νέου δανειακού προγράματος του Ελληνικού Δημοσίου, το πρώτο εξάμηνο το 76,7% είναι δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης EFSF, το 19,9% έντοκα γραμμάτια και το 3,4% δάνεια από το ΔΝΤ.
Η χρονική διάρκεια είναι άνω των 5 ετών για το 69,6% του δανεισμού και κάτω του 1 έτους για το 30,4%.
Υπενθυμίζεται ότι το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA '95.

Δεν υπάρχουν σχόλια: