Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Στις τράπεζες θα πληρώνουν στο εξής οι Έλληνες τους φόρους

Απευθείας στις τράπεζες θα μπορούν να πληρώνουν οι πολίτες βεβαιωμένους φόρους και οφειλές προς την εφορία καθώς επίσης και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Με δύο αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρα ανατέθηκε η είσπραξη στο σύνολο σχεδόν των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια προκειμένου το Δημόσιο να εισπράττει άμεσα τα οφειλόμενα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται η παρουσία τους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Η διαδικασία αυτή ίσχυε σε μεγάλο βαθμό και σήμερα αλλά πλέον καθορίζονται με τις δύο υπουργικές αποφάσεις ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες καθώς επίσης και η αμοιβή των τραπεζών ανά συναλλαγή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση ανατίθεται η είσπραξη των παραπάνω φόρων, η οποία θα γίνεται μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα:ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA BANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ−Α.Τ.Ε BANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, EUROBANK−ERGASIAS S.A, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., MARFIN − ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, MILLENIUM BANK Α.Ε., ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANKA.E., ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., FBBank − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.Δ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, HSBC BANK PLC.
Η εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε) συμμετέχει στην διαδικασία είσπραξης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,06 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η αμοιβή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ορίζεται στο ποσό των:
α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.ΠΑ, για πληρωμή μέσω καταστήματος και
β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ).
Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.
Στους υπόχρεους προς καταβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Τέλος, δεν απαιτείται εκ μέρους των υπόχρεων τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: