Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Το ΔΝΤ άναψε «πράσινο» στην επόμενη δόση του προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας


Με αίσιο τρόπο κατέληξε η συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την επόμενη δόση του δανείου που του αναλογεί προς την Ελλάδα με το Ταμείο να ανάβει αποφασίζει θετικά για την εκταμίευσή της.
Το Ταμείο θα συνεισφέρει, τελικά, με 3,3 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας κάμπτοντας με αυτό τον τρόπο το πρώτο εμπόδιο και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Eurogroup της 21ης Ιανουαρίου.
Η απόφαση για την εκταμίευση, βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση καθώς αναμένεται να γίνουν εξονυχιστικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί κατά πόσο η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Διαβάστε την ανακοίνωση του ΔΝΤ:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε σήμερα την πρώτη και τη δεύτερη επισκόπηση-αξιολόγηση της οικονομικής επίδοσης της Ελλάδος στο πλαίσιο το προγράμματος που στηρίζεται από μια διευθέτηση ενός τετραετούς Διευρυμένου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΔΧΜ) για τη χώρα.
Η ολοκλήρωση της επισκόπησης-αξιολόγησης επιτρέπει την εκταμίευση 2,798 δισεκατομμυρίων μονάδων ειδικού δικαιώματος ανάληψης (περίπου 3,24 δισεκατομμύρια Ευρώ ή 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια), που ανεβάζει τις συνολικές εκταμιεύσεις του Ταμείου στο πλαίσιο του ΔΧΜ σε 4,197 δισεκατομμύρια μονάδες ειδικού δικαιώματος ανάληψης (περίπου 4,86 δισεκατομμύρια Ευρώ ή 6,46 δισεκατομμύρια δολάρια).
Με την ολοκλήρωση της επισκόπησης-αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης απαλλαγές από την εφαρμογή των κριτηρίων επίδοσης που προβλέπονταν για το τέλος Δεκεμβρίου του 2012, τροποποίησε τα κριτήρια επίδοσης, και αναπρογραμμάτισε τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της διευθέτησης.
Η διευθέτηση του ΔΧΜ, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2012 αποτελεί μέρος ενός κοινού χρηματοδοτικού πακέτου με χώρες μέλη της ζώνης του Ευρώ που ανέρχεται σε 172 δισεκατομμύρια Ευρώ για ένα διάστημα τεσσάρων ετών και που περιλαμβάνει έκτακτη πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ η οποία ανέρχεται στο 2.159 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: