Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Γιάννα Αγγελοπούλου - Ήθελε να παραιτηθεί του μισθού της από το 1998 αλλά...

Με επιστολή της, προς τον υπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Αβραμόπουλο, η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου αναφέρει πως από την ημέρα που της απονεμήθηκε ο τίτλος του πρέσβη εκ των προσωπικοτήτων την 1η Σεπτεμβρίου του 1998, είχε ζητήσει να πάψει η καταβολή σ΄εκείνη του αντίστοιχου μισθού, αλλά το αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.
Στο μεταξύ, το συνολικό ποσό των αμοιβών, που της προέκυψαν έκτοτε, το διέθεσε, όπως αναφέρει, στην υποστήριξη φορέων με κοινωνικούς σκοπούς.
"Σήμερα, μετά την ψήφιση του ν. 4104/2013 δηλώνω ότι παραιτούμαι του προβλεπόμενου για τη θέση εκ προσωπικοτήτων μισθού" καταλήγει η επιστολή της κ. Αγγελοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: