Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Από τις 14 Ιανουαρίου σε ισχύ το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜμΕ για τουρισμό, εμπόριο & υπηρεσίες

Από τις 14 Ιανουαρίου Η Προκήρυξη Του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών!
Ανακοίνωση από το επίσημο site του Υπουργείου Ανάπτυξης
Βασικά σημεία ανακοίνωσης:
Υποβολές φακέλων : από 14-1-13 έως 14-3-13
Επιδότηση: έως 60%
Προϋπολογισμοί έργων:
-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες
Επιλέξιμες δαπάνες:
-δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
-προμήθειας εξοπλισμού
-μηχανημάτων
-συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
-συστημάτων αυτοματοποίησης
-δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας
-δαπάνες προβολής προώθησης
-δαπάνες λογισμικού
-λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Επιδότηση: 456 εκατ ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 1 δισ ευρώ (περίπου)
Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν: 7.000 έως 10.000 (εκτίμηση)
Φορέας Διαχείρισης : ΕΦΕΠΑΕ
Η ανακοίνωση του Υπουργείου
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.
Για την ανακοίνωση δείτε εδώ: www.mindev.gov.gr/?p=9276

Δεν υπάρχουν σχόλια: