Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Επίδομα θέρμανσης για λίγους

Με τέσσερα αυστηρά κριτήρια θα επιστρέφει το κράτος στους δικαιούχους μέρος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά την απόφαση για εξίσωσή του στο 80% του ΕΦΚ κίνησης. Για να μπορέσει κάποιος να λάβει την επιστροφή θα πρέπει να πληροί συνδυαστικά και τα τέσσερα κριτήρια, που είναι το ετήσιο εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, τα τετραγωνικά της κατοικίας και η κλιματική ζώνη όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος», το υπουργείο Οικονομικών έχει καταλήξει να επιστραφεί στους δικαιούχους μέρος του ΕΦΚ που αυξήθηκε και συγκεκριμένα 28,3 λεπτά ανά λίτρο αντί για 33,1 λεπτά που αντιστοιχούν στην πραγματική αύξηση της φορολογίας. Αυτό διότι η τρόικα δεν έδωσε έγκριση για την πλήρη κάλυψη του ποσού, καθώς δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Ετσι, η επιστροφή φόρου για κάποιον που κατοικεί στην Α' ζώνη θα είναι 850 ευρώ, στη Β' ζώνη 510 ευρώ, στη Γ' ζώνη 270 ευρώ και στη Δ' ζώνη 170 ευρώ, το ανώτερο.
Πιο συγκεκριμένα ο σχεδιασμός προβλέπει:
•Να χορηγείται αποζημίωση έπειτα από την αγορά πετρελαίου θέρμανσης σε λογαριασμό τραπέζης του φορολογουμένου.
•Η αποζημίωση να μη χορηγείται σε οικογένειες πάνω από συγκεκριμένο επίπεδο διαβίωσης (τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης) ή περιουσίας. Το εισοδηματικό όριο να είναι 14.000 ευρώ για άγαμο, 23.350 ευρώ για οικογένεια χωρίς παιδιά και να προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τα 3 πρώτα παιδιά. Επίσης, εξαιρούνται οι άγαμοι με περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ, καθώς και οι οικογένειες με περιουσία άνω των 150.000 ευρώ.
•Η επιστροφή υπολογίζεται με ανώτατο όριο, ανάλογα με την κλιματική ζώνη.
•Η χορήγηση γίνεται έπειτα από την κατάθεση αίτησης του φορολογουμένου στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και έπειτα από διασταύρωση της πραγματοποίησης της πώλησης.
•Η πληρωμή θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
•Η αποζημίωση θα αφορά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και είναι δηλωμένα στο Ε9.
•Θα υπάρχει ειδικό κονδύλι που θα χορηγηθεί μέσω ΟΤΑ σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, για ενίσχυση ανεξαρτήτως είδους καυσίμου και τρόπου θέρμανσης (π.χ. οικογένειες χωρίς εργαζομένους κτλ).
Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος είναι άγαμος με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ και ζει σε κατοικία 80 τ.μ. στην Κοζάνη, με συνολική αντικειμενική αξία περιουσίας 90.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος λόγω του ότι κατοικεί στην Κοζάνη ανήκει κλιματικά στη Ζώνη Α'. Κατά συνέπεια μπορεί να του επιστραφεί φόρος για ετήσια κατανάλωση ως 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, δηλαδή στην περίπτωσή του 25 x 80= 2.000 λίτρα. Αρα ο συγκεκριμένος μπορεί να λάβει επιστροφή 2.000 x 0,283 ευρώ= 566 ευρώ. Αν ζούσε σε κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων θα μπορούσε να λάβει τη μέγιστη επιστροφή που αντιστοιχεί στην Α' ζώνη δηλαδή 850 ευρώ. Στην περίπτωση που το ακίνητό του ήταν πάνω από 120 τετραγωνικά μέτρα τότε η επιστροφή φόρου θα περιοριζόταν ανάλογα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: