Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Χαριστική βολή σε αναπήρους, συνταξιούχους από την Β Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου! - Τσεκούρι και στις συντάξεις των υπαλλήλων της Βουλής

- Οι υπάλληλοι της Βουλής εξομοιώνονται με το υπόλοιπο Δημόσιο
- To EKAΣ θα δίνεται αντί στα 64 στα 66! (με την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας)
- Η διάταξη που εξαιρούσε από τις περικοπές συντάξεων τους συνταξιούχους με αναπηρία θα αφορά ΜΟΝΟ εκείνους στους οποίους χορηγείται το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα
- Μειώσεις στις συντάξεις του Δημοσίου - Ενσωμάτωση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα για τα ΑμΕΑ στην σύνταξή τους
- Εξαιρέσεις από τις διαθεσιμότητες
- Πρέπει να κυρωθεί από την Βουλή εντός 40 ημερών
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (η πρώτη αφορούσε στην νέα δημοσιονομική εποπτεία) φέρνει σειρά νέων παρεμβάσεων στις συντάξεις υπαλλήλων της Βουλής, στο ΕΚΑΣ, στους ενεργειακούς επιθεωρητές, στις οδικές μεταφορές, στο βρεφικό γάλα, στην παιδεία, στην υγεία, στον τουρισμό και σε άλλους τομείς.
Υπάλληλοι Βουλής: Ορίζει ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.
Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.
Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1.1.2013.
Μειώσεις στις συντάξεις: Προκειμένου να εναρμονιστεί το Δημόσιο με τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ορίζεται ότι εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00€ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
Δώρα για συνταξιούχους ΑμΕΑ: Κατ’ εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.
Αποκρατικοποιήσεις: Διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς που θα διέπει τις υπό αποκρατικοποίηση εταιρείες μετά την αποκρατικοποίησή τους. Επίσης αποσαφηνίζεται, «για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, μέχρι την αποκρατικοποίησή τους, οι εν λόγω εταιρείες εξακολουθούν να διέπονται από το οικείο σε αυτές καθεστώς, ανεξάρτητα από τη μεταφορά των μετοχών που κατέχει σε αυτές το Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».
Εξαιρούνται από τις διαθεσιμότητες: Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.
Βρεφικό γάλα: Δεν θα χρειάζεται να δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς για να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ορίζονται ειδικοί όροι για τον τρόπο διάθεσης του βρεφικού γάλακτος στα σημεία πώλησης. Στόχος η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της διάταξης για τη διάθεση των παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σημεία εκτός φαρμακείων.
Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων για τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καταργείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ρυθμίζονται διοικητικά θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μισθωμένων οχημάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς κοκ.
Τι προβλέπει η Α Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Kατ' αρχήν, καθιστά το Γενικό Λογιστήριο του κράτους σε κεντρικό συντονιστή υπουργείων, ΔΕΚΟ, νομικών προσώπων και ΟΤΑ με σκληρούς και εντατικούς μηχανισμούς ελέγχου των δαπανών.
Αν κάποιος Δήμος βγει εκτός προϋπολογισμού έρχεται αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανση του. Επίσης έρχεται αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
Προβλέπεται επίσης περικοπή των πιστώσεων, των δανείων και επιτροπεία για όσους έχουν αποκλίσεις άνω του 10%. Δημιουργούνται 2 μηχανισμοί ελέγχου, ένας για ΔΕΚΟ και νομικά πρόσωπα και ένας για τους ΟΤΑ, αμφότεροι με λογοδοσία στο ΓΛΚ.
Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα μπαίνουν στον ειδικό λογαριασμό της ΤτΕ.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ Β ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: