Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Απελευθερώνεται το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή

Aνοίγει το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητ. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπέγραψε τη σχετική εγκύκλιο.
Βάσει του νόμου 3919/2011, προβλέπεται κατάργηση απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας και απαιτείται πλέον μόνο η αναγγελία έναρξης.
Οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές αντί για αίτηση χορήγησης άδειας, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, δήλωση αναγγελίας έναρξης και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία (στοιχεία ταυτότητας, πτυχία, βεβαίωση παρακολούθησης του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών). Η υπηρεσία θα ελέγχει τα δικαιολογητικά και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες.
Με την εγκύκλιο καταργούνται οι κατώτατες αμοιβές, ενώ σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ανώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών καθορίζονται ως εξής:
α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.
β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.
Όσον αφορά στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, το νομοσχέδιο θεσπίζει ανώτατες τιμές οι οποίες είναι οι εξής:
Με εγκατεστημένη ισχύ:
- έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ
- από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ
- από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ
Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του συνδέσμου http://www.opengov.gr/minenv/?p=4452 έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.
24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια: