Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Οι αμοιβές των αξιωματούχων του Κράτους θα πρέπει να είναι συνάρτηση του κατώτατου βασικού μισθού.

Η κοινωνική κίνηση ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ εξέδωσε το πιο κάτω Δελτίο Τύπου, σχετικά με τις αμοιβές των αξιωματούχων του Κράτους:
«Κάθε αμοιβή των αξιωματούχων του Κράτους θα πρέπει να είναι συνάρτηση του κατώτατου βασικού μισθού.
Το Κράτος δεν μπορεί να κινείται αυτόνομα από την κοινωνική πραγματικότητα. Oι μισθολογικές του δαπάνες πρέπει να ακολουθούν τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.
Οποιαδήποτε αμοιβή καταβάλλεται σε αξιωματούχους του Κράτους, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έως τον έσχατο στην ιεραρχία, θα πρέπει να είναι συνάρτηση αφενός του κατώτατου βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και αφετέρου της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του κάθε αμειβομένου.
Η δέσμευση αυτή είναι απαραίτητο να περιληφθεί σ’ ένα νέο δημοκρατικό Σύνταγμα το οποίο θα διαμορφωθεί από Λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση και θα επικυρωθεί από τους Έλληνες πολίτες με δημοψήφισμα.
web: www.neosyntagma.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: