Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Το γκάλοπ που «έπαιξε» παντού

Η δημοσκόπηση της PulseRC για λογαριασμό του «Ποντι­κιού», η οποία δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο και περιλάμ­βανε την πρόθεση ψήφου των Ελλή­νων πολιτών τις πρώτες μέρες του Σε­πτεμβρίου, έκανε τον γύρο του Διαδι­κτύου σε όλο τον κόσμο.
Πολλά ήταν τα διεθνή μέσα που αναπαρήγαγαν και σχολίασαν τη δη­μοσκόπηση, όπως άλλωστε όλες τις τελευταίες έρευνες της Pulse για το «Π», αφού και αυτήν τη φορά τα ευ­ρήματά της προκάλεσαν αίσθηση, με σημαντικότερα τη φθορά της συγκυβέρνησης Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, μόλις τρεις μήνες μετά τη συγκρότη­σή της, αλλά και την άνοδο της Χρυ­σής Αυγής στην τρίτη θέση των προ­τιμήσεων.
Εξ άλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, στις αναλύσεις των διεθνών ΜΜΕ, τα πολιτικά συμπεράσματα που προ­κύπτουν από τα ευρήματα της δημο­σκόπησης κυριαρχούν προκαλώντας εύλογη ανησυχία για τις εξελίξεις στο σύνολο της ευρωζώνης.
Το Bloomberg υπογραμμίζει πως η δημοσκόπηση του «Π» έδειξε ότι η Ν.Δ., της οποίας ηγείται ο Αντώνης Σαμαράς, υποχώρησε σε δημοτικό­τητα, ενώ σημειώνει επίσης ότι αυτή η υποχώρηση των ποσοστών της δεν θα επέτρεπε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αν γίνονταν τώρα νέες εκλογές. Επισημαίνει, εκτός των άλ­λων, πως οι άλλοι δύο κυβερνητικοί εταίροι, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, υφί­στανται τη φθορά της στήριξης της κυβέρνησης, με τα ποσοστά τους να πέφτουν.
Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» υπογραμμίζει την άνοδο της Χρυσής Αυγής, η οποία λαμβάνει (στην ανα­γωγή της πρόθεσης ψήφου επί των έγκυρων ψηφοδελτίων) 10,5% ή 4 μονάδες πάνω από τα αποτελέσματα των εκλογών, κάτι που την αναδεικνύ­ει τρίτο κόμμα. Είναι ο σχηματισμός -γράφει - που θέλει να διώξει όλους τους ξένους.
«Οι συντηρητικοί της Νέας Δημο­κρατίας, που είχαν συγκεντρώσει 29,7%, πέφτουν στο 25%. Το αριστε­ρό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετο στο πρόγραμμα λιτότητας, πέφτει στις 24 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση και η Δημοκρατική Αρι­στερά από το 6% στο 4%» συνεχίζει. Η «Le Monde» σημειώνει ότι τα δύο αυτά κόμματα υποστηρίζουν την κυ­βέρνηση συνεργασίας.
Ο διαδικτυακός τόπος της «Wall Street Journal» «στέκεται» στην πτώ­ση των ποσοστών της κυβέρνησης λέ­γοντας πως «η κυβέρνηση συνεργασί­ας βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν μετά την οριστικοποίηση του δεύτε­ρου γύρου των μέτρων λιτότητας». Αναφορά κάνει βέβαια και στην άνο­δο του νεοναζιστικού κόμματος.
Και το διεθνές πρακτορείο Reuters τονίζει την άνοδο της Χρυσής Αυγής στην τρίτη θέση σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις επιθέ­σεις κατά μεταναστών τους τελευταί­ους μήνες και αναφέροντας αναλυτι­κά τα αποτελέσματα και των υπολοί­πων κομμάτων.
Στο ίδιο μήκος κύματος και το ελβε­τικό Swissinfo, το οποίο επίσης επι­κεντρώνεται στην αύξηση των ποσο­στών της Χρυσής Αυγής λέγοντας χα­ρακτηριστικά πως «το ακροδεξιό κόμ­μα, που είναι πια το τρίτο στην προ­τίμηση των Ελλήνων πολιτών μετά τις εκλογές, θέλει να ξεφορτωθεί τους μετανάστες και έχει κατηγορηθεί για επιθέσεις εναντίον τους». Συνεχίζει αναφέροντας την πτώση των Ελλήνων σοσιαλιστών (προφανώς συμπεριλαμ­βάνοντας σε αυτήν την αναφορά του το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ), της Ν.Δ. αλ­λά και της αντιπολίτευσης.
Από την πλευρά της, η «Telegraph» σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οι νε­οφασίστες χρυσαυγίτες αύξησαν τη δημοτικότητά τους στους Έλληνες ψηφοφόρους, όπως έδειξε έρευνα της Pulse, για την εφημερίδα “Το Πο­ντίκι”. Η Χρυσή Αυγή καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,5% ακολουθώ­ντας τη Νέα Δημοκρατία (25%) και τον “σκληρά αριστερό” ΣΥΡΙΖΑ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, έχει πέσει στην τέταρτη θέση».
http://topontiki.grΔεν υπάρχουν σχόλια: