Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

50% μειώνεται ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στο μισό μειώνεται η χoρηγία (έτσι ονομάζεται ο μισθός) του Προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
Με την τροπολογία περιορίζεται στο διπλάσιο της βουλευτικής αποζημίωσης πλέον – από το τετραπλάσιο – η μηνιαία χορηγία του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και θα ανέρχεται από τις 23.122 ευρώ στις 11.561 ευρώ.
Επίσης, καταργείται η χορήγηση μηνιαίων εξόδων παράστασης στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στ 1/3 της μηνιαίας χορηγίας, δηλαδή στο ποσό των 6.240 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο περιορισμός της μηνιαίας χορηγίας συμπαρασύρει και τις μηνιαίες αποζημιώσεις των πρώην Προέδρων Δημοκρατίας, το ύψος των οποίων ορίζεται στο ήμισυ της μηναιάς χορηγίας.
Η εξοικονόμηση είναι 352.350 ευρώ το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: