Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (πληροφορίες)

Αρχίζει από την Δευτέρα, 25 Φεβρουάριου, η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, σε προγράμματα ενίσχυσης. Προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων είναι η 25η Απριλίου.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 456 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 900 εκατ. ευρώ.
Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν περί τις 4.000 νέες θέσεις εργασίας.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης, «το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής».
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων θα κυμαίνονται μεταξύ 40 και 60 %, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία). Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν, πέραν των δικών τους πόρων, και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Οι δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν: Κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήµατα - εξοπλισµό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές Δαπάνες.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τους κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού, και 12 μήνες για το «Εμπόριο -Υπηρεσίες».
Περαιτέρω πληροφορίες και συμμετοχή
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis.
Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και μία ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα όπου έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός του Προγράμματος, οι επιλέξιμοι κλάδοι, αναλυτικά τα σημεία ενημέρωσης ανά Περιφέρεια, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται ανά την Ελλάδα όπως επίσης και αρχείο με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις το οποίο ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τυχόν ερωτήσεις / απορίες και να λάβουν απαντήσεις.
Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ (τηλ. 210 – 6985210) και τους κατά τόπους εταίρους του, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (τηλ. 801 11 36300).

Δεν υπάρχουν σχόλια: