Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Αναβάθμιση Τουρκίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s

Μία βαθμίδα στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Moody’s κέρδισε σήμερα η Τουρκία. Όπως ανακοίνωσε ο οίκος, προχώρησε σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της γειτονικής μας χώρας.
Όπως αναφέρει, «αν και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει πλέον μεγαλύτερες προκλήσεις και η εσωτερική ανάπτυξη επιβραδύνεται, οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για να μειωθεί το βάρος του χρέους της δύσκολα θα επηρεαστούν σημαντικά.
Η σχετικά μικρή και βραχυπρόθεσμη επιδείνωση των δημοσιονομικών της χώρας μετά την οικονομική κρίση του 2008-2009, παρέχει λόγους αισιοδοξίας».
Ο οίκος στέκεται ιδιαίτερα και στη μείωση του ελλείμματος και στα πρωτογενή πλεονάσματα της τελευταίας διετίας, τα οποία οφείλονται – όπως λέει – κυρίως στη μείωση των δαπανών (από το 40,1% στο 37,4% του ΑΕΠ) παρά στην αύξηση των εσόδων (από το 34,2% στο 36,1% του ΑΕΠ), παρά την οικονομική άνθηση αυτής της περιόδου. Επιπλέον, το χρέος έχει υποχωρήσει στο 39,4% του ΑΕΠ.
Βασικός ακόμα παράγοντας για την αναβάθμιση είναι η ανάληψη πολιτικών, όπως το νέο σχήμα για επενδυτικά κίνητρα, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο και περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις επιτοκίων, με στόχο να ενθαρρύνει την εγχώρια παραγωγή σε τομείς, όπως η ενέργεια, η εξόρυξη και η αυτοκινητοβιομηχανία.
Με αυτό τον τρόπο, μπορεί και να μειωθεί η ανάγκη των Τούρκων εξαγωγέων να εισάγουν πρώτη ύλη, αλλά και να αυξηθούν οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς, παρέχοντας έτσι μια περισσότερο μόνιμη πηγή χρηματοδότησης των τρεχουσών συναλλαγών.
Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν κίνητρα προς τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να επενδύουν σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η μείωση των αποταμιεύσεων.
Τέλος, σημειώνεται ως θετική η μείωση της εμπορικής εξάρτησης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, που εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα της χώρας να απορροφά κραδασμούς, σε περίπτωση μάλιστα που τα προβλήματα στην Ευρωζώνη ενταθούν περαιτέρω.
www.onlycy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: