Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Με κοινές μετοχές το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

Με την έκδοση κοινών μετοχών θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου που παρουσιάζει η «Καθημερινή». Οι κοινές μετοχές θα διατεθούν στην ίδια τιμή στους ιδιώτες επενδυτές και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και θα είναι ίση ή κατώτερη από το 50% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των τελευταίων 50 ημερών. Οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν από το ΤΧΣ εννέα μετοχές για κάθε μία που απέκτησαν κατά την αύξηση κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: