Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ο (ψευδο)προφήτης Σαμαρίας

“Τάδει λέγει Κύριος. Γένου πρωθυπουργός και ταπείνωσον το έθνος σου. Λάβε σκληρά μέτρα και ανακοίνωσον αυτά τω λαώ σου. Κατάσχεσον πάντα τα υπάρχοντα αυτώ. Στέρησον αυτώ την τροφήν. Λήστευσον πάντα τα αργύρια και τας μνας αυτού” (Σαμαρίας, κεφ. ΙΖ’, στίχοι 15-16).
Ο προφήτης Σαμαρίας ανέβηκε στο όρος Σινά, περιπλανήθηκε στην έρημο ενδεδυμένος λινάρι και τρεφόμενος πικρά χόρτα. Και εκεί εώρακε τον Κύριον!
Και ο Κύριος του είπε ότι πρέπει να ανακοινώσει σαν άλλος Ιωνάς στη Νινευή την καταστροφή της. Ο προφήτης Σαμαρίας δεν ΗΘΕΛΕ με τίποτε. Αλλά ο Θεός επέμεινε.
Ο Σαμαρίας βέβαια δεν περιπλανήθηκε τόσο όσο ο Ιωνάς. Κίνησε αμέσως για να πει στο περιούσιο λαό του Μνημονίου τι μέλλει γενέσθαι.
Υπάρχει όμως ένα ΑΛΛΑ.
Αν ο Σαμαρίας δεν εώρακε κανέναν Κύριο; Αν αυτά που ανακοινώνει στο λαό του μετερχόμενος ακόμη και το όνομα του Θεού είναι γεννήματα της φαντασίας του; Άλλωστε τον ίδιο Θεό δεν επικαλείτο όταν προφήτευε και κήρυττε στη ΔΕΘ το 2011;
Αν αντί για το Θεό μίλησε με το σατανά; “Εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται” αν και ο προφήτης Σαμαρίας τα γνωρίζει αυτά.
Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε να κάνουμε με ψευδοπροφήτη. Η μοίρα δε αυτών ανέκαθεν υπήρξε τραγική. Τα αρχαία χρόνια τους έπαιρναν στο κυνήγι με τις πέτρες.
Στη σύγχρονη εποχή διαφεύγουν ενίοτε με ελικόπτερα. Αν προλάβουν.
Άλλωστε ο Θεός μπορεί να μην είπε “πρέπει να λάβεις τα μέτρα” αλλά “πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου“

Δεν υπάρχουν σχόλια: