Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Μετά τα γενόσημα φάρμακα έρχονται τα ΛΗΓΜΕΝΑ τρόφιμα σε τιμή ευκαιρίας !!!

Μάλιστα. Πρέπει να αγοράζουμε και ληγμένα τρόφιμα τώρα. Μετά τα γενόσημα φάρμακα, έρχονται και τα ληγμένα τρόφιμα τα οποία θα προμηθευόμαστε σε τιμή ευκαιρίας (???!!!!) . Δηλαδή αν και ληγμένα ο κόσμος που δεν έχει αρκετά χρήματα να πάρει τρόφιμα θα αναγκάζεται να τα αγοράσει!!!! Εκπτώσεις στην υγεία, εκπτώσεις στην διατροφή, μειώσεις μισθών, αυξήσεις φόρων, ε που θα πάει θα μας ξεφορτωθούν!!!
Με τη νέα αγορανομική νομοθεσία, που επισήμως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης, και συγκεκριμένα, με το πέμπτο άρθρο του νέου κώδικα, επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά και θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα η φράση "ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ".
Με τη νέα διάταξη, παίρνουν παράταση ορισμένες ημερομηνίες ανάλωσης "κατά προτίμηση".
Η ρύθμιση δεν αφορά τις πραγματικές, αυστηρές τελικές ημερομηνίες ανάλωσης, τις ημερομηνίες λήξης των ευαλλοίωτων τροφίμων (γάλα, γιαούρτι), όπου στη συσκευασία αναγράφεται ημερομηνία λήξης (με ένδειξη "ανάλωση μέχρι" ή με τον διεθνή όρο "use by").
Στα τρόφιμα αυτά δεν θα επιτρέπεται η παράταση στην εμπορία τους.
Σύμφωνα με το ακριβές κείμενο της διάταξης, ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:
-Τη μία εβδομάδα, στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
-Τον ένα μήνα, στην περίπτωση των προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα, δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους .
-Τους τρεις μήνες, στην περίπτωση των προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα, δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: