Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Cyprus Popular Bank: Ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων κατά 115 εκατ. ευρώ

Κατά 115 εκατ. ευρώ αύξησε τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαιά της η Cyprus Popular Bank, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασής της για την επαναγορά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που ολοκληρώθηκε.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρότασή της αφορούσε σε εξαγοράσιμα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) με κυμαινόμενο επιτόκιο, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ, που λήγουν το 2016.
Συνολικά η τράπεζα επαναγόρασε το 76% των τίτλων που αφορούσε η πρόταση, πετυχαίνοντας αύξηση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων Core Tier 1 κατά 115 εκατ. ευρώ.
Η θετική επίδραση της πρότασης θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου της τράπεζας.
Πρόκειται για ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων αύξηση κεφαλαίου κατά 1,8 δισ. ευρώ, στην οποία είναι ανάδοχος το κυπριακό δημόσιο, εξασφαλίζοντας την κάλυψή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: